Licencje programu NMS AC

Licencja bezpłatna

Basic Maks.
Licencje na stacje klienckie 2 10
Licencje na kontrolery 8 128
Licencje na kanały wideo 16 16
Licencje na panele 4 64
Licencje na scenariusze 4 64

Licencje płatne w pakietach

Licencje na stacje klienckie
NMS ACCESS CONTROL KL1
Licencje na kontrolery
NMS ACCESS CONTROL KT4
NMS ACCESS CONTROL KT8
NMS ACCESS CONTROL KT16
NMS ACCESS CONTROL KT32
Licencje na panele
NMS ACCESS CONTROL PN4
NMS ACCESS CONTROL PN8
NMS ACCESS CONTROL PN16
NMS ACCESS CONTROL PN32
Licencje na scenariusze
NMS ACCESS CONTROL SC4
NMS ACCESS CONTROL SC8
NMS ACCESS CONTROL SC16
NMS ACCESS CONTROL SC32

Dodatkowe informacje

Licencja bezpłatna jest w pełni funkcjonalną wersją, ale działa tylko przez 30 dni (informacja o ilości dni do końca ważności licencji jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu). W tym czasie użytkownik powinien zarejestrować system poprzez stronę www.nmsac.aat.pl.

Rejestracji systemu oraz dodatkowych licencji można dokonać z innego komputera niż serwer NMS AC jeżeli ze względów bezpieczeństwa serwer nie ma dostępu do internetu. Wygenerowany na podłączonym do internetu komputerze klucz rejestracji oraz plik Licencse.dat przenosimy na serwer NMS AC i rejestrujemy system (opis procedury w instrukcji do programu).

Liczbę elementów systemu jakie można zaprogramować w ramach bezpłatnej licencji podana jest w tabeli powyżej. Jeżeli system wymaga dodania większej liczby elementów to należy zakupić dodatkowe licencje zgodnie z tabelą. Licencje na dodatkowe stacje dla operatorów sprzedawane są po jednej, natomiast pozostałe licencjonowane składniki oferowane są w pakietach po 4, 8, 16, 32. Zakup większego pakietu skutkuje niższą ceną w przeliczeniu na jeden dodatkowy element. W kolumnie „Maks.” podane są maksymalne wartości poszczególnych elementów jakie można dodać w systemie.

Płatne licencje można zakupić w naszych działach handlowych, a następnie aktywować w programie NMS AC w trybie on-line lub off-line poprzez stronę www.nmsac.aat.pl (po uprzednim zarejestrowaniu systemu). Zakupione w ramach płatnych licencji dodatkowe składniki systemu po aktywacji dodają się do licencji bezpłatnej i zakupionych wcześniej licencji płatnych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania