Licencje programu NMS AC

Licencja bezpłatna

Licencje na stacje klienckie 2
Licencje na kontrolery 8
Licencje na kanały wideo NOVUS 16
Licencje na kanały wideo ONVIF 1
Licencje na kanały wideo RTSP 1
Licencje na panele 8
Licencje na scenariusze 8

Dodatkowe informacje

Licencja bezpłatna jest w pełni funkcjonalną wersją bez ograniczeń czasowych, ale wymaga rejestracji w ciągu 30 dni od instalacji (informacja o ilości dni do końca ważności licencji jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu). W tym czasie użytkownik powinien zarejestrować system poprzez stronę www.nmsac.aat.pl. – Centrum pobierania . Brak rejestracji spowoduje znaczne ograniczenie funkcjonalności. System można zarejestrować również po upływie 30 dni i tym samym przywrócić jego funkcjonalność.

Rejestracji systemu oraz dodatkowych licencji można dokonać z innego komputera niż serwer NMS AC, jeżeli ze względów bezpieczeństwa serwer nie ma dostępu do Internetu. Wygenerowany na podłączonym do Internetu komputerze klucz rejestracji oraz plik Licencse.dat przenosimy na serwer NMS AC i rejestrujemy system (opis procedury w instrukcji do programu).

Liczbę elementów systemu jakie można zaprogramować w ramach bezpłatnej licencji podana jest w tabeli powyżej. Jeżeli system wymaga dodania większej liczby elementów to należy zakupić dodatkowe licencje zgodnie z tabelą. Licencje na dodatkowe stacje dla operatorów sprzedawane są po jednej, natomiast pozostałe licencjonowane składniki oferowane są w pakietach po 4, 8, 16, 32. Zakup większego pakietu skutkuje niższą ceną w przeliczeniu na jeden dodatkowy element.

Płatne licencje można zakupić w naszych działach handlowych, a następnie aktywować w programie NMS AC w trybie on-line lub off-line poprzez stronę www.nmsac.aat.pl (po uprzednim zarejestrowaniu systemu). Zakupione w ramach płatnych licencji dodatkowe składniki systemu po aktywacji dodają się do licencji bezpłatnej i zakupionych wcześniej licencji płatnych.

W wersji V4 po zarejestrowaniu systemu udostępniane są również 30 dniowe licencje typu trial związane z nowymi zaawansowanymi funkcjami: multiserwerowość, wizualizacja stref globalnych oraz RCP. Licencje są aktywne przez okres 30 dni od daty zarejestrowania systemu. Jeżeli klient chce korzystać z tych licencji bezterminowo to powinien je zakupić i aktywować przed upływem 30 dni od zarejestrowania systemu. W zakładce Licencje wyświetlane są daty końca ważności okresu trial dla tych licencji.

Licencje do NMS ADVANCED CONTROL V4.01.XX

NMS ADVANCED CONTROL USB Nośnik USB z programem NMS AC
Licencje na stacje klienckie
NMS ADVANCED CONTROL KL1 1 dodatkowa stacja operatora
Licencje na kontrolery
NMS ADVANCED CONTROL KT4 4 dodatkowe kontrolery
NMS ADVANCED CONTROL KT8 8 dodatkowych kontrolerów
NMS ADVANCED CONTROL KT16 16 dodatkowych kontrolerów
NMS ADVANCED CONTROL KT32 32 dodatkowe kontrolery
Licencje na panele
NMS ADVANCED CONTROL PN4 4 dodatkowe panele
NMS ADVANCED CONTROL PN8 8 dodatkowych paneli
NMS ADVANCED CONTROL PN16 16 dodatkowych paneli
NMS ADVANCED CONTROL PN32 32 dodatkowe panele
Licencje na scenariusze
NMS ADVANCED CONTROL SC64 64 dodatkowe scenariusze
NMS ADVANCED CONTROL SC256 256 dodatkowych scenariuszy
Licencje na kanały wideo z NVR, DVR i kamer NOVUS
NMS ADVANCED CONTROL KN4 4 dodatkowe kanały wideo NOVUS
NMS ADVANCED CONTROL KN8 8 dodatkowych kanałów wideo NOVUS
NMS ADVANCED CONTROL KN16 16 dodatkowych kanałów wideo NOVUS
NMS ADVANCED CONTROL KN32 32 dodatkowe kanały wideo NOVUS
NMS ADVANCED CONTROL KN64 64 dodatkowe kanały wideo NOVUS
Licencje na kanały wideo ONVIF
NMS ADVANCED CONTROL KO4 4 dodatkowe kanały wideo ONVIF
NMS ADVANCED CONTROL KO8 8 dodatkowych kanałów wideo ONVIF
Licencje na kanały wideo RTSP
NMS ADVANCED CONTROL KR4 4 dodatkowe kanały wideo RTSP
NMS ADVANCED CONTROL KR8 8 dodatkowych kanałów wideo RTSP
Licencje na funkcjonalność stref KD
NMS ADVANCED CONTROL STG Licencja na funkcjonalność stref KD
NMS ADVANCED CONTROL SG4 4 strefy globalne KD z APB
(wymagana licencja na funkcjonalność stref KD)
(bez limitu ilości kontrolerów w strefie)
Licencje na funkcjonalność stref LPR
NMS ADVANCED CONTROL SGLPR Licencja na funkcjonalność stref LPR
NMS ADVANCED CONTROL SGLPR4 4 strefy globalne LPR
(wymagana licencja na funkcjonalność stref LPR)
(bez limitu ilości kamer w strefie)
Licencje na śluzy globalne
NMS ADVANCED CONTROL MS4 4 multiśluzy globalne
(bez limitu ilości drzwi w śluzie)
Licencje na RCP
NMS ADVANCED CONTROL RCP1 1 punkt RCP (kontroler lub terminal)
włącza funkcjonalność RCP i 1 punkt RCP
Licencje na multiserwerowość
NMS ADVANCED CONTROL SRV Licencja na multiserwerowość
(wymagana na każdy serwer)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania