Licencje

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC ROZSZERZENIA

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC 
1 PKT LIC v5

Licencja na  1 punkt licencyjny w programie NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC.

Punty licencyjne umożliwiają dodawanie do oprogramowania NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC integrowanych urządzeń. Dodanie konkretnych urządzeń wymaga odpowiedniej liczby punktów licencyjnych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
KL1 v5
Licencja na 1 dodatkowy dostęp operatora w programie NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC 
NMS VSS OP
Rozszerzenie do oprogramowania NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, które powoduje, że system nie pobiera punktów licencyjnych dla dodawanych urządzeń NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS
  

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC FUNKCJONALNOŚCI

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
LPR v5
Licencja na funkcjonalność LPR oraz 10 pojazdów w programie NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC 
ULPR v5
Licencja na 10 dodatkowych pojazdów w programie NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC 
RCP v5
Licencja na funkcjonalność RCP oraz 10 użytkowników RCP w programie NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC 
URCP v5
Licencja na 10 dodatkowych użytkowników RCP w programie NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC 
SRV v5
Licencja na multiserwerowość w programie NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC (wymagana na każdy serwer)
   

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC  TRIAL

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

Sposób licencjonowania programu NOVUS MANAGEMENT SYSTEM ADVANCED CONTROL w wersji 5 został stworzony w sposób bardzo przejrzysty oraz korzystny dla inwestorów. Umożliwia dokładne dopasowanie ilości potrzebnych licencji do charakterystyki poszczególnych obiektów. Dodatkowo do systemu w dowolnym momencie mogą zostać dokupione dodatkowe licencje w celu jego rozbudowy czy zwiększenia funkcjonalności.

Za ilość urządzeń jakie mogą zostać podłączone do serwera NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC odpowiada licencja NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC 1 PKT LIC v5 na punkty licencyjne. Każde urządzenie dodawane do serwera zużywa określoną liczbę punktów licencyjnych. Należy zakupić licencję na ilość punktów licencyjnych umożliwiającą podłączenie do serwera wszystkich przewidzianych urządzeń.

Standardowo do serwera NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC w wersji 5 może uzyskać dostęp jeden operator. W celu zwiększenia tej ilości należy dokupić odpowiednią ilość licencji NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC KL1 v5.

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC NMS VSS OP jest rozszerzeniem do oprogramowania NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, które powoduje, że system nie pobiera punktów licencyjnych dla dodawanych urządzeń NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS.

Włączenie funkcjonalności rejestracji czasu pracy jest realizowane przy użyciu licencji NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC RCP v5, licencja ta umożliwia również obsługę 10 użytkowników. W celu zwiększenia ilości użytkowników funkcji rejestracji czasu pracy należy dokupić odpowiednią ilość licencji NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC URCP v5.

Włączenie funkcjonalności rozpoznawania tablic rejestracyjnych jest realizowane przy użyciu licencji NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC LPR v5, licencja ta umożliwia również obsługę 10 pojazdów. W celu zwiększenia ilości pojazdów obsługiwanych przez funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych, należy dokupić odpowiednią ilość licencji NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC ULPR v5.

Dla systemów pracujących w trybie rozporoszonym, należy dokupić licencję NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC SRV v5 umożliwiającą korzystanie z funkcji muliserwerowości. Umożliwia ona obsługę wielu lokalizacji z poziomu jednego interfejsu programu NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC. Licencję należy dokupić na każdy serwer będący elementem systemu multiserwerowego (rozproszonego).

Aktywacja licencji wymaga wcześniejszego zarejestrowania programu NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC. Rejestracja odbywa się z poziomu programu. Wymagane jest, aby komputer, z którego dokonujemy rejestracji miał dostęp do sieci Internet (rejestracja w trybie on-line). W przypadku braku dostępu do sieci Internet na jednostce komputerowej dla której chcemy dokonać rejestracji możliwe jest wykonanie rejestracji w trybie off-line polegającej na wygenerowaniu specjalnego pliku, przeniesieniu go na komputer posiadający dostęp do sieci Internet, zarejestrowaniu go na dedykowanej stronie www, a następnie użyciu pliku wynikowego na jednostce komputerowej dla której chcemy dokonać rejestracji.